People

Research Scholars

PH.D SMS STUDENTS LIST, AREA AND GUIDES LIST
S.No Reg No Students Name Area Supervisor
1 12001966 Swati Oberoi Dham Marketing Management Dr. Pratika Mishra
2 12001961 Navdeep Barwal Management Dr. Kuldeep Chandel
3 12001948 Hina Mohnot Management Dr. Vinita Mathur
4 12001888 Guncha Kumar Management Studies Dr. Pratika Mishra
5 12002070 Nitesh Bansal Management Dr Puja C. Sharma
6 12001958 Savita Sharma Management Dr. Deepti Vedhera
7 12002035 Amrinder Kaur Management Dr. Jitender Bhandari
8 12002031 Priyanka Anand Human Resource Management Dr Puja C. Sharma
9 12002072 Dhirender Singh Parihar Supply Chain Management Dr. Manmohan Rahul
10 13002438 Vandana Mehrotra Management Dr. Amarjeet Kaur Malhotra
11 13000962 Vishal Pathak Supplier Relationship Management Dr. Rahul Manmohan
12 13002206 Mamta Mishra Management Dr. Kuldeep Chandel
13 13001409 Shuchi Parashar Human Resource Management Dr. Tania Shaw
14 13002480 Sandhya Prakash Finance Dr. Amarjeet Kaur Malhotra
15 13002434 Rachna Madaan Economics Dr. Jitender Bhandari
16 13001952 Hilsa Mishra Management Dr. Puja Chhabra Sharma
17 13002242 Radhika Madan Marketing Dr. Rahul Manmohan
18 13000438 Bharat Kumar Pandey Marketing Dr. Pratika Mishra
19 13002429 Nahila Nazir Management Dr. Amarjeet Kaur Malhotra
20 13002562 Ridhwan-un-nissa Management Dr. Pratika Mishra
21 13000660 Omana S. Arora Human Resource Dr. Puja Chhabra Sharma
22 14900007 Aanchal Aggarwal Marketing Dr. Manmohan Rahul
23 14900004 Ankur International Business Dr. Jitender Bhandari
24 14900045 Maani Dutt Human Resource Management Dr. Pratika Mishra
25 14900029 Nupur Arora Marketing Dr. Manmohan Rahul
26 14900052 Sushil Nagpal Supply Chain Management Dr Puja C. Sharma
27 14900027 Swati Gupta Marketing Dr. Ajay Kumar Chauhan
28 14900034 Yogita Dahiya Human Resource Management Not Alloted
29 14900053 Sambedita Biswal Marketing Dr. Manmohan Rahul
30 12001973 Pratibha Kumari Singh English Prof. P.V. Dhamija
31 13002297 Deepali Dabas Psychology Dr. Puja Chhabra Sharma
32 13000758 jyoti Sharma Kaushik English Literature Dr. Indu Prabha Pathak
33 13000245 Rima Gaekwad Dr. Ashita Sharma
Ansal University